RE-INTEGRATIE

Geschreven door op 8 november 2018

WERKEN EN ONDERNEMEN MET PASSIE & PLEZIER 

Gezondheid en werk zijn belangrijke onderdelen in een mensen leven, maar niet vanzelfsprekend. Soms zijn er hobbels te nemen. En bij sommige hobbels is een beetje support welkom. Als je weer wilt nadenken over werk en toekomst, of zelfs de uitdaging van het zelfstandig ondernemerschap wil aangaan, pakken wij die draad graag samen op! We zijn bevlogen sparringpartners die met afgestemde creatieve tools stimuleren en een steun in de rug geven.

 

Ons uitgangspunt; doen wat past! 

Wat je ook doet: werk hebben draagt bij aan zelfvertrouwen en heeft invloed op de eigenwaarde van mensen. Het hebben van een (tijdelijke) beperking is een extra uitdaging bij het vinden van de juiste bestemming als het gaat over werken. Of je nu ondernemer, werknemer, of vrijwilliger wilt worden, we begeleiden mensen met open vizier en liefde voor ons werk naar succes. Dat doen we voor mensen met een WW, WWB, WIA of een WAJONG-uitkering. We hebben veel ervaring met zowel 1e spoor reintegratie als met 2e spoor reintegratie.

(Zelf)kennis, open communicatie over de mogelijk- en onmogelijkheden, gecombineerd met focus op oplossingen en perspectief vormen de sleutel tot succes bij het veroveren van een goede, passende en duurzame plek in de samenleving. Van Oorsprong biedt hier graag een oplossingen voor. Dat doen wij in co-creatie!

Als je wilt gaan ondernemen

Speciaal voor de mensen met ondernemers ambities heeft onze ondernemerscoach Marieke Bouma de afgelopen jaren begeleidingsinstrumenten ontwikkeld. Niet met dikke bedrijfskundige plannen, maar simpel en duidelijk. We bieden steun bij het ontwikkelen van jouw ondernemersvaardigheden en maken lastige zaken simpel!

Of je nu een mannelijke of een vrouwelijke (aspirant) ondernemer bent: het Canvas model laat naast inzicht in jouw business ook zien, waar keuzes invloed hebben op je verschillende dagelijkse rollen zoals misschien, ouder, house-manager, partner, werknemer, etc. ondernemer leer je door het overzichtelijke canvas model gemakkelijker keuzes te maken en grenzen te stellen en zo de balans tussen je werk en privéleven duurzaam te borgen.

Aanpak

 • We coachen je in de voorbereidingsfase richting het ondernemerschap
 • We begeleiden je bij de ontwikkeling van jouw ondernemersvaardigheden
 • We helpen je te verbinden met het lokale netwerk en het leggen van waardevolle contacten
 • We helpen je focus op het maken van winst vanaf de eerste factuur door het opzetten van het banksaldoboekhouden
 • We begeleiden je om zelfverzekerd de naamsbekendheid van je onderneming vergroten door een inspirerende elevator pitch in te zetten.
 • We leren je slim gebruik te maken online marketing.

We gaan altijd uit van de jouw kracht talent. Waarin onderscheid je je? Hoe komt jouw bedrijfsidentiteit tot uiting en welke toegevoegde waarde heb je als ondernemer voor je beoogde doelgroep? We leggen gezamenlijk de focus op wat wél kan ongeacht de beperkingen die er zijn.

Interesse?

Persoonlijke benadering en maatwerk spelen een grote rol. De duur en intensiteit van jouw traject is bepalen we in overleg met jou en je eventuele opdrachtgever.

Als je een betaalde baan wilt

Wanneer je het werknemerschap ambieert, begeleiden we je op maat naar duurzame inzetbaarheid, werkplezier en succes. Trainer en Coach Fransis Bosch heeft de afgelopen jaren talloze instrumenten ontwikkeld, waarmee je binnen afzienbare tijd een heldere loopbaanfocus krijgt. Dat geeft een gevoel van (h)erkenning, hoop en inspiratie. Alles is er al! We starten we jouw proces met:

 • Een uitgebreide persoonlijke intake van 1.5 uur;
 • Het bespreken van je eventuele psychische en/of lichamelijke belemmeringen
 • Overleg met onze opdrachtgever/ jouw arbeidsdeskundige
 • Het maken van re-integratieplan met daarin een plan van aanpak, en helder stappenplan en concrete afspraken.

Aanpak

Via rode draad gesprekken, analyse van gedrag- en drijfveren werken we toe naar opstellen van jouw persoonlijk arbeidsmarktprofiel. De logische niveaus (een door ons uit-ontwikkeld NLP-model van Bateson en Dilts) werken hierbij als een katalysator. We werken toe naar een sterke arbeidsmarkt presentatie, ook tijdens netwerk- en sollicitatiegesprekken. Afhankelijk van je situatie en wensen en het ingezette traject kunnen de volgende ingrediënten onderdeel zijn:

 • Bezinnen op het verleden en de daarin gemaakte keuzes;
 • Stil staan bij de huidige situatie, ziekte & gezondheid, draagkracht & draaglast;
 • Rode draad gesprekken
 • Focus aan brengen in de gewenste situatie;
 • Analyse van je talent, kwaliteiten, drijfveren, waarden, vaardigheden, kennis;
 • Inzet logische niveaus;
 • Formuleren van een relevant loopbaanplan & het maken van een pitch;
 • Arbeidsmarktoriëntatie;goed is voor jouw weg naar duurzaam werk;
 • Het vinden van een eventuele werkervaringsplaats, als dat jouw kan helpen
 • Opstellen van een ‘onweerstaanbaar’ (netwerk) cv;
 • Arbeidsmarktbewerking: netwerken, sociale media, solliciteren, presenteren;
 • Gespreksvoering en onderhandelen;
 • Eventuele ondersteuning en bemiddeling van je coach tijdens sollicitatiegesprekken;
 • Coaching op de werkervaringsplaats en/of in de nieuwe baan.

We begeleiden je ook bij het zoeken en vinden van, en het functioneren op van een werkervaringsplek. Werkende sollicitanten zijn altijd nog aantrekkelijker voor een werkgever dan sollicitanten zonder werk!

Op naar duurzame financiële onafhankelijkheid 

Of het nu gaat om ondernemerschap of werknemerschap; de kwaliteit van de “fit” staat bij onze begeleiding voorop. Jouw talent en de kracht van zijn immers het uitgangspunt! Wij onderzoeken samen met welke aanpassingen op de werkplek eventueel nodig zijn, zodat je optimaal kan functioneren. Daarin ondersteunen we jou én de werkgever.

Eenmaal aan het werk houd je Van Oorsprong coach bij alle partijen actief een vinger aan de pols. Dit doen wij om een positieve ontwikkeling te bevorderen, samenwerking te laten ontstaan én de kans op duurzaam werk te vergroten.

Resultaten 

We zijn trots op onze tot dusver behaalde resultaten met het plaatsen van mensen (meestal hbo’ers en academici) op de arbeidsmarkt. Veelal direct op een baan, regelmatig ook via een werkervaringsplaats náár een baan. Onze plaatsingspercentages naar duurzaam betaald werk liggen al sinds 2008 tussen de 70-80%.

Netwerk Van Oorsprong

Van oorsprong neemt verantwoordelijkheid voor de begeleiding en de uitplaatsing van jou als klant. Om de kans op uitplaatsing zo groot mogelijk te maken en zo snel mogelijk te doen verlopen zetten we niet alleen ons actieve netwerk in, maar ook de contacten van intermediairs en andere partijen uit ons netwerk. Onze projecten en activiteiten in de afgelopen jaren leverden ons vele nuttige connecties op. Dit netwerk kunnen we uitstekend gebruiken in jouw begeleiding en plaatsing.

Interesse of meer informatie?

Mocht je naar aanleiding van deze informatie geïnteresseerd zijn dan staan wij je uiteraard graag te woord.

We kijken naar je uit!


Gelabeld als,
Lees verder

Volgend bericht

Zaalvolverhaal


Thumbnail
Vorig bericht

HET JUISTE WOORD


Thumbnail