Ken uzelve; Analyses

Geschreven door op 12 november 2018

Inzicht ís ontwikkeling

Inzicht is ontwikkeling; een mooie eeuwenoude boeddhistische uitspraak. Wij geloven daar absoluut in! Zelfkennis en zelfinzicht is een basis voor persoonlijke ontwikkeling. Trouwens ook een basis voor succes in alle opzichten. Hoe je succes voor jezelf ook definieert. Of het nu om je privé-situatie gaat of om werk. Zelfkennis is een must. Om je zelfkennis en zelfinzicht te vergroten kan je bij ons verschillende analyses doen, al dan niet als onderdeel van persoonlijke coaching of teamcoaching. Het rapport en de gesprekken over de uit komsten van de analyses zijn concrete handvatten je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We hebben op dit moment 4 mogelijkheden voor je in huis. Kijk hieronder welke analyse jou kan helpen in je verdere ontwikkeling. Veel mensen kiezen voor een combinatie van gedrag- drijfveren en EQ. 


Ken je dat? Je raakt aan de praat op een feestje, een borrel of in de kroeg met iemand die je niet of nauwelijks kent. En je merkt al snel dat er sprake is van een ‘klik’. Niet op zozeer op feromonen en hormonen, maar op visie, de blik die de ander heeft op de wereld, de taal die hij of zij spreekt. Je zou nog uren met deze persoon door kunnen bomen… Grote kans dat hij of zij iets deelt met jou dat diep in jouw binnenste verankerd zit: je Driving Forces! Het mooie is; er hebben een instrument wat deze drijfveren kan analyseren! Door dit te doen krijg je inzicht in dingen waarvoor men jou altijd wakker kan maken, waardoor jij wordt gedreven en in welke omgeving jij het beste tot je recht komt. 

De Waarom-Factor 

Drijfveren spelen een cruciale rol in wat we werkelijk willen in leven en loopbaan. Ze bepalen in belangrijke mate waardoor we gedreven worden. Of waarom we… 

 • In een gegeven situatie wel of niet in actie komen 
 • De keuzes maken die we maken, ook onbewust 
 • Bepaalde interesses ontwikkelen en onderhouden 
 • Aansluiting voelen met de een of juist afstand van de ander 

Voor wie

Voor mensen die in het kader van persoonlijke en professionele ontwikkeling willen weten welke drijfveren leidend zijn voor hun gedrag en vooral: wat je daar concreet in werk en leven mee kunt! 

Doel

Je drijfveren in kaart brengen en jezelf daarmee in persoonlijk en professioneel opzicht nog beter af kunnen stemmen op wie je bent. 

Programma 

De online drijfverenanalyse vul je online in met een unieke, persoonlijke code. Daarna bespreek je de resultaten aan den hand van een uitgebreid rapport met een gecertificeerde coach. De totale duur van dit inzicht gevende gesprek, inclusief uitleg en leestijd, is ongeveer anderhalf uur. 

Resultaat 

Je bent een stuk wijzer over jezelf en dat wat jou drijft! Dit levert een belangrijke bijdrage in je ontwikkeling én zo je wil: in het vinden van een baan die werkelijk past.

De directeur van de lagere school waar ik opzat gaf mijn moeder op de valreep nog een geweldig advies mee toen ik naar de middelbare school ging. Hij zei: “Zorg dat dit kind nooit achter een bureau komt, want dan kunt u haar zo naar de GGZ brengen”.  Hij had me jaren in de klas gehad en deed deze uitspraak op basis van mijn gedrag. En hij had gelijk!
Jaren later toen ik consultant werd en leerde werken met gedragsanalyses werd dit nog eens bevestigd; de I, het zonnige geel, dat zo graag in interactie is met de omgeving bleek mijn meest dominante gedragsstijl. Ik ben gedreven om vanuit waarden te helpen en zo de wereld (ook letterlijk!) een beetje mooier te maken. Tot op de dag van vandaag hou ik met het nemen van beslissingen rond mijn werk rekening mijn voorkeursstijlen. Nu is het is mijn persoonlijke ambitie om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen zich verder te ontwikkelen en het werk te doen wat past bij wie ze zijn”.  

Wat jij eraan kunt hebben 

De analyse is voor jou geschikt als je inzicht wil krijgen in je eigen kwaliteiten. Het geeft zicht op welke werkomgeving het best bij je past, welke werkzaamheden, welke bedrijfscultuur of welk type bedrijf voor jou het meest geschikt is. Je leert jezelf beter begrijpen, wat een positieve invloed heeft op je (samenwerkings)relaties met anderen. Het krijgen van zelfkennis en zelfinzicht door de analyse is een prachtige stap naar verdere ontwikkeling van jou als mens! 

Hoe het werkt 

De DISC gedragsanalyse geeft inzicht in hoe je van nature handelt, reageert en communiceert. Vooral wanneer de omstandigheden in je leven of werk ongunstig worden, b.v. bij spanning en stress, heeft dit veel invloed op je gedrag. DISC geeft ook inzicht in wat jou energie geeft en wat je energie kost. Iedere persoonlijke stijl is uniek en: je kunt nooit ‘goed’ of ‘fout’ scoren. Iedere stijl heeft sterkten en uitdagingen afhankelijk van de context. Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen mensen hun gedrag aan naar gelang de rol die ze vervullen. Zijn de omstandigheden niet optimaal dan zijn we als mens geneigd om onbewust te reageren vanuit onze primaire stijl. 

De DISC-methode, die ten grondslag ligt aan de kwaliteiten, gaat uit van vier dominante gedragsstijlen. 

 • D: Dominantie, bepalend hoe je omgaat met problemen en uitdagingen; 
 • I: Invloed, bepalend hoe je in staat bent je omgeving te beïnvloeden via relaties; 
 • S: Stabiliteit, bepalend hoe waardevol je bent voor de status quo en stabiliteit in je omgeving; 
 • C: Conformiteit, bepalend hoe je omgaat met regels en waarden die door anderen zijn bepaald.  

Iedereen heeft op alle vier de stijlen een score, variërend van zeer hoog tot extreem laag, met alle mogelijkheden daartussen. Vaak “scoren” mensen hoog op een van de vier stijlen, soms zelfs op twee of drie van de vier stijlen. Vanzelfsprekend is geen enkele score beter dan een andere, omdat het gaat om het in kaart krijgen van je natuurlijke gedrag en je individuele kwaliteiten. 

Ook deze online analyse doe je via het internet met een unieke, persoonlijke code. Vervolgens maken we een afspraak voor een persoonlijk één op één gesprek waarin we in 1.5uur de uitkomsten bespreken. Het rapport krijg je uiteraard mee naar huis. Hierna kun je bezien of je door ons verder begeleid wilt worden in het maken van keuzes en het bereiken van je van doelen. 

Resultaat 

Het resultaat van de analyse vormt, ook na het gesprek, een leidraad en checklist voor het maken van persoonlijke en professionele keuzes. De gedragsanalyse kan onderdeel zijn van één van onze uitgebreidere trajecten. Daarnaast is de analyse voor veel mensen het ideale startpunt voor een coaching traject, een training of een workshop. 

Emotionele intelligentie is de smeerolie van de levenskunst

…en dát is logisch. Vanuit de neurowetenschappen weten we namelijk dat een goed ontwikkeld EQ (Emotional Quotient) zwaar meeweegt voor persoonlijk geluk én professioneel succes. Emotionele intelligentie heeft te maken met het aanvoelen van emoties en begrip opbrengen voor anderen. Het is de smeerolie in het samenleven en samenwerken met anderen. Het maakt je sterker om conflicten aan te pakken en je te handhaven in moeilijke (werk)situaties.  

Is EQ Ontwikkelbaar?

Ja, in tegenstelling tot IQ is EQ is wél ontwikkelbaar. Het EQ-assessment waar we mee werken meet je ontwikkelniveau van dit moment op de 5 verschillende domeinen: zelfbewustzijn, zelfregulatie, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden. Met de analyse krijg je inzicht in hoeverre deze vijf EQ-domeinen bij jou ontwikkeld zijn. Dit geeft je concrete handvatten om verder te groeien, al dan niet met behulp van persoonlijke coaching.   

Op weg naar meer emotionele volwassenheid

Een ongezond EQ-klimaat kan leiden tot verstoorde verhoudingen en samenwerkingsrelaties binnen  de organisatie. Investeren in een emotioneel gezond werkklimaat is al lang geen luxe investering meer, maar een diepte-investering die zich op alle niveaus uitbetaalt, ook, of misschien wel juist binnen organisaties Het persoonlijke EQ-profiel geeft een eenduidige taal om emotionele vaardigheden bij individuen en teams: zichtbaar, bespreekbaar en ontwikkelbaar te maken. Aandacht voor EQ binnen organisaties leidt tot meer betrokkenheid en tevredenheid bij medewerkers, beter leiderschap, en klanten die zich serieus genomen voelen. Welke organisatie wil dat nu niet?  

Wat een EQ analyse oplevert 

 • Ondersteuning in emotionele ontwikkeling en groei 
 • De mogelijkheid om persoonlijke effectiviteit vergroten met 1-op-1 of teamcoaching 
 • De mogelijkheid om de kwaliteit van leiderschap verbeteren of borgen 
 • Het bevordert de samenwerking tussen mensen 
 • Het kan helpen conflicten terug te dringen of op te lossen  
 • Verzuim en conflicten op de werkvloer terugdringen 
 • Perceptie vanuit de omgeving maakt het beeld nog duidelijker. Het ook is mogelijk deze EQ-assessment aan een 360° of zelfs aan een 720° feedback analyse te koppelen

We zijn allemaal uniek. Toch zijn uit het gedrag van mensen zijn een aantal basistypes te herleiden. Zo werken  persoonlijkheidsmodellen. Het Enneagram is, net als de DISC ook breed inzetbaar tool. Het gaat namelijk om ons menselijk functioneren en is daarom toepasbaar op ieder terrein in ons leven, zowel privé als werk. Het beschrijft negen types, met hun eigen patronen in hun gedrag. Het is vaak een feest van herkenning. Die perfectionist, die ken je van je werk. De helper is de drijvende kracht in je vriendenkring … En wat ben je zelf? 

Wat is het Enneagram? 

Het Enneagram is een eeuwenoud model. De naam betekent in het Grieks zowel ‘negen punten’ als ‘beweging’. Men denkt dat het een paar duizend jaar geleden geleden is ontstaan in het Midden-Oosten. Omdat het zo oud is, krijgt het model iets mystieks en mysterieus. Laat je daar niet door weerhouden! Het is namelijk nog steeds een actuele en bruikbare methode om meer inzicht te krijgen in jezelf.  

Het Enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het Enneagram vertelt je iets over je zwakke en sterke punten en je drijfveren. Het wordt daarom ook vaak door managers gebruikt om meer inzicht te krijgen in de mensen aan wie ze leidinggeven en om mensen beter samen te laten werken.  

Wat kun je met het Enneagram? 

Persoonlijke groei  

Het hele enneagram gaat over en begint met zelfmanagement, met het winnen van persoonlijke effectiviteit. Je kunt effectiever worden op alle mogelijke, denkbare terreinen.  

Verandermanagement  

Organisaties moeten in deze tijd flexibel en innovatief zijn om bestaansrecht te houden. Het is niet zo gek dat dit een grote impact kan hebben op mensen. Veel werkende mensen brengen wekelijks het grootste deel van hun tijd op hun werk door en dit biedt hen de bron van hun overleven, namelijk inkomen en zekerheid. Sommige types hebben moeite met verandering, anderen kunnen juist opbloeien tijdens reorganisaties. Mensen die de verandertrajecten in een organisatie managen, kunnen veel baat hebben bij kennis van het type specifieke gedrag van medewerkers. Deze kennis kan behoud van energie en tijd opleveren. Het wordt dan een soepeler verandertraject, waarin de mensen gemakkelijker meegekregen worden. 

Duurzame relaties   

De kracht en waarde van het enneagram voor het onderhouden van duurzame relaties zijn groot. Het leren erkennen, herkennen en waarderen van verschillen tussen mensen is misschien wel het voornaamste dat het enneagram brengt. Hierdoor krijgt men meer geduld en compassie voor anderen. Het enneagram biedt de mogelijkheid tot het bouwen van bruggen tussen mensen. 

Meer succes in conflictbemiddeling en mediation

In conflicten heeft de oorzaak vaak te maken met botsende persoonlijkheden, die elkaar niet verstaan niet begrijpen, met de emotionele onderstromen. Zonder een studie psychologie te hoeven doen, biedt het enneagram een snelweg om diepgaande mensenkennis en inlevingsvermogen op te doen. 

Winst in effectiviteit als manager

Het enneagram biedt door het opdoen voor diepgaande mensenkennis en inlevingsvermogen een interessant hulpmiddel voor managers. Ook managers zijn geneigd vanuit hun vanzelfsprekendheden aan anderen leiding te geven. Iedere manager krijgt vroeg of laat wel medewerkers in zijn team waar hij weinig mee kan en weinig van begrijpt. Waarvan hij niet begrijpt wat hij ermee aan moet of op welke knop hij moet drukken. Met het enneagram heb je een handleiding voor situationeel leidinggeven, waardoor de manager de eigen vanzelfsprekendheden en overtuigingen los kan laten en daarmee flexibeler kan handelen. 

Succesvol projectmanagement, winnende teams

Als onderscheidende factor voor de succesvolle organisatie van de toekomst onderscheiden Petersen het vermogen tot leren van organisaties en daarmee het vermogen van leiders binnen de organisaties om dit te leren mobiliseren. Het is een noodzaak het vermogen om lerend te vernieuwen en vernieuwend te leren. Het is een noodzaak tot een procesgerichte benadering als het organiseren van feedbackprocessen, processen voor zelf organisatie, interactie processen. Mensenkennis helpt dit te realiseren omdat iedereen het optimale uit zichzelf haalt en de ander aan kan vullen waar nodig is. Voorts wordt er in management boeken vaak geschreven wat leiders moeten doen. De vraag is ze hoe ze het kunnen doen. Hoe ze de eigen beperkingen kunnen overstijgen om datgene te doen dat nodig is en wat wellicht niet binnen de eigen natuurlijke neigingen valt. 

Werving, loopbaanbegeleiding en selectie

Het enneagram is bijzonder behulpzaam bij werving, selectie en loopbaanbegeleiding. Door kennis van je en enneagram typen kun je vrij nauwkeurig aangeven wat de hobbels in een bepaalde loopbaan kunnen gaan worden. Als je het enneagram typen weet kun je duidelijk aangeven wat de verwachte aandachtspunten zijn wanneer ze in bepaalde culturen of beroepsgroepen terechtkomen. Uiteindelijk is het van belang in te zien dat juist het overstijgen van het enneagram type je werkelijk gelukkig maakt en wie je werkelijk bent.  

Opvoeding en ouderschap

Een van de mooiste toepassingen van het enneagram zijn de kansen die het enneagram biedt in de opvoeding van kinderen. Juist de sociaal emotionele ontwikkeling in die jaren van opgroeien, is van grote invloed om later goed te functioneren als volwassenen. Bijvoorbeeld het aan kunnen gaan en onderhouden van duurzame relaties, het maatschappelijk functioneren. Een van de kansen die het enneagram biedt is om beter te kunnen afstemmen op het individuele kind. De persoonlijkheidsstructuur van het kind ontwikkelt zich nog, maar vrij jong wordt zichtbaar hoe de temperamenten verschillen. Het enneagram helpt om in te leven wat het er bij het kind speelt, waardoor er gerichtere begeleiding kan worden geboden. Alerte opvoeders die kinderen werkelijk zien en horen kunnen dit overwegend ook zonder het enneagram. Het enneagram helpt wel om het een en ander gemakkelijker, sneller en duidelijker te zien. 

 
Lees verder

Volgend bericht

Zaalvolverhaal


Thumbnail
Vorig bericht

HET JUISTE WOORD


Thumbnail