Voor zowel de inbrenger als de andere mensen in de zaal is het telkens weer een verrassende vertolking; het pakt ook de laag onder de woorden.


Thomas de Boer


Rita Spijker en Rob Heiligers hebben met Zaal vol Verhaal gespeeld op een congres van CAP-adviseurs voor arbeid en organisatie. Drie spelers, twee muzikanten en wat attributen brachten de zaal in vervoering. Het begin is spannend: wie durft te vertellen over een mooi leermoment? Als de eerste zich meldt gaat Rita met hem in gesprek en indringend respectvol vraagt ze door. Na enkele minuten is het verhaal verteld en dan gaan de spelers en muzikanten improviseren naar aanleiding van het verhaal. Voor zowel de inbrenger als de andere mensen in de zaal is het telkens weer een verrassende vertolking; het pakt ook de laag onder de woorden. Het wordingsproces is bijna teer, was steeds opnieuw ontroerend mooi.