Samenleven


You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. ~ Rumi


De Liefdesbode

Liefde is er om te delen. Daar helpt de liefdesbode je graag bij. Vanuit onze mobiele liefdespost schrijven wij op locatie (liefdes)brieven op bestelling. Schuif aan, vertel ons wie je wilt schrijven en wij vertalen jouw boodschap naar een getypte brief die we voor je verpakken en verzegelen. De liefdesbode is een initiatief van Anne […]


Winkelwagen

Bekijk winkelwagen