Verlaag de stress

Geschreven door op 12 november 2018

Door bezuinigingen en reorganisaties veranderen in een hoog tempo veel organisaties. Met als gevolg dat veel medewerkers die moeite hebben met deze snelle veranderingen last krijgen van frustraties, spanningen en stress. Aanpassen aan nieuwe situaties kost veel energie. Het directe gevolg daarvan is dat verzuim door stress gerelateerde klachten de laatste jaren enorm is toegenomen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft in september 2018 zijn jaarlijkse rapport ‘De Sociale Staat van Nederland’ gepubliceerd. Een van de bevindingen is dat Nederlanders steeds meer onder druk staan. Werk gerelateerde stress- en burn-outklachten nemen toe. Bij een burn-out blijven mensen gemiddeld 8-9 thuis.

Waarom samenwerken aan verminderen van stress

Verwachtingen en eisen, die vanuit de (werk)omgeving én van onszelf, leveren de gezonde druk op die we nodig hebben om doelen te realiseren. Op het kruispunt waar hoge eisen, hooggespannen verwachtingen en schaars ervaren tijd bij elkaar komen, kan positieve druk gemakkelijk omslaan in negatief ervaren stress. Bij stress in jouw organisatie is het belangrijk dat zowel de werkgever (leidinggevende) als de medewerker betrokken en voorgelicht wordt over de oorzaken en de negatieve gevolgen van stress. Over het algemeen geldt: minder (ervaren) druk geeft meer motivatie en een betere prestatie. De oplossing bij stress gerelateerde klachten ligt in een constructieve aanpak; vanuit de mogelijkheden en beperkingen van onze hersenen.

Naast werkstress is er ook een toename van stressklachten die privé gerelateerd zijn. Steeds meer mensen hebben moeite om alle taken en zorgen te combineren. Daarnaast is het voor sommigen ook een stuk lastiger geworden om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. En staan veel volwassenen en jongeren onder druk door de snelle veranderingen, aangejaagd door de zich steeds ontwikkelende sociale media. Ze zijn hierdoor in toenemende mate bang om dingen te missen. Deze situatie, ook wel FOMO genoemd (fear of missing out) heeft allerlei stress klachten tot gevolg.

Waar zit de stress

Stress is iets heel persoonlijks. De stresstolerantie van de ene mens ligt veel hoger dan van de andere, en wordt mede beïnvloed door psychologische en fysieke factoren. In die zin is stress voor een belangrijk deel een subjectieve ervaring.

Dit maakt het lastig, ook voor jouw organisatie of voor jou als leidinggevende, om stress als topic of probleem goed in te schatten. Er zijn allerlei indicaties die op stress kunnen wijzen, bijvoorbeeld verzuimcijfers.

De mate waarin een persoon met stress te kampen heeft kan daarnaast voor een belangrijk deel ook gemeten worden door te kijken naar fysiologische factoren:

 • Hartcoherentie
 • Ademhalingsfrequentie
 • Bloeddruk

Ons advies is: geef je medewerkers middels voorlichting en coaching concrete instrumenten en andere input waarmee zij aan de slag kunnen om signalen van (te veel) stress tijdig te signaleren en te herkennen, en stress regulatie in de praktijk te brengen. Door interventie kunnen we ervoor zorgen, dat medewerkers en hun directe collega’s beter in staat zijn om signalen van stress tijdig te signaleren, zodat er “ingegrepen” kan worden en uitval en langdurige ziekte onder hen wordt voorkomen.

Stappenplan; een schets

Onderstaand geven we in basis stappen weer hoe wij stressregulatie binnen jouw organisatie vorm kunnen geven. De stappen zijn gebaseerd op onze ervaringen met eerdere opdrachtgevers. Vanzelfsprekend zijn alle stappen optioneel én kunnen we in onderlinge afstemming de nodige aanpassingen doen.

 1. Algemene inventarisatie van stress binnen de organisatie door nader in gesprek te gaan met de afdeling HRM, eventueel aangevuld met enkele gesprekken met leidinggevenden
 2. Een interactieve voorlichtingsbijeenkomst met medewerkers en leidinggevenden
 3. Deelnemers die mee gaan doen aan de anonieme SQ-groepsanalyse ontvangen (nadat ze e.e.a. hebben besproken met hun leidinggevende) per mail een brief met daarin instructies en de code waarmee ze de SQ-analyse via internet kunnen maken
 4. Terugkoppeling naar jou als opdrachtgever van de SQ-meting
 5. Workshops stressmanagement (preventie, signalering, regulatie etc.) incl. terugkoppeling van de anonieme meting in subgroepen van max. 20 personen. Wij adviseren dat de leidinggevenden bij de workshops aansluiten om het rendement van de workshops te vergroten (3 uur per workshop)
 6. Waar nodig: Individuele fysiologische Stress meting + gesprek en stappenplan door onze samenwerkingspartner, Neuropsycholoog Jolant van den Haspel (totaal 1.5 uur)
 7. Indien nodig na stap 3 en 4: vier of vijf individuele vervolgafspraken van ongeveer 1,25 uur per gesprek met de medewerker
 8. Eindrapportage, evaluatie en “Stressadvies” vanuit de werkplaats voor levenskunst.

We gaan graag met je in gesprek over hoe we stress binnen jouw organisatie kunnen aanpakken. Weer je meer nog meer informatie over bovenbeschreven aanpak of met ons sparren over hoe we stress in jouw organisatie kunnen aanpakken?


Neem contact op

Lees verder

Volgend bericht

Zaalvolverhaal


Thumbnail
Vorig bericht

HET JUISTE WOORD


Thumbnail