Bind & Boei elkaar

Geschreven door op 12 november 2018

Als organisatie werk je graag verbonden en wil je laten zien dat er, naast een kwalitatief goede output, wérkelijk aandacht is voor het werkplezier en de motivatie van je medewerkers. Wij werken graag mee aan het binden & boeien van je collega’s, aan werkplezier en de verdere ontwikkeling. Onze jarenlange ervaring in de toeleiding en begeleiding van hbo’ers en wo-ers op de arbeidsmarkt kunnen we hier goed bij gebruiken. Deze training is bijzonder geschikt voor managers, directie en teamleiders en andere leidinggevenden.

Wat willen medewerkers eigenlijk?   

Als het gaat om binden en boeien van medewerkers is een belangrijke vraag: Wat willen medewerkers eigenlijk van hun werkgever? Vanzelfsprekend is het belangrijk om goed te luisteren en in dialoog te blijven. Vaak hebben gesprekken met medewerkers eerder een instrumenteel dan een relationeel karakter; terwijl juist persoonlijke aandacht, betrokkenheid en dus het werkelijk oog en oor voor hebben voor de medewerker belangrijke elementen zijn als het gaat om het beperken van het risico op een te hoog personeelsverloop. Een organisatie is en blijft toch een plek waar mensen graag en met plezier zouden moeten werken aan een verbonden ambitie?

Het is zoals bekend een grote uitdaging voor werkgevers om medewerkers en dan vooral jongeren, betrokken te houden en “vast”, of liever gezegd, verbonden te houden. In de training kunnen we werken aan het thema binden en boeien. We reiken concrete handvatten aan om ervoor zorg te dragen, dat medewerkers ook in de toekomst, graag samenwerken binnen jouw organisatie en haar missie.

Hoe we het bijvoorbeeld kunnen aanpakken

  1. Introductie van het onderwerp binden en boeien: Mede aan de hand van een filmpje bespreken we eerst waarom we aandacht besteden aan dit onderwerp, wat binden en boeien van mensen feitelijk inhoudt en waaruit blijkt dat mensen zich verbonden voelen en geboeid zijn.
  2. Daarna onderzoeken en noteren de deelnemers voor zichzelf wat hen persoonlijk bindt en boeit aan een organisatie. Dit noteren we in + en – termen op verschillende kleuren post-its die vervolgens plenair besproken. Wat valt op? Zijn rode draden te ontdekken?
  3. Theoretisch deel over binden en boeien.  In een interactief gesprek legt de Van Oorsprong trainer aan de hand van onderzoeken uit welke aspecten een rol spelen bij het binden en boeien van medewerkers. Aan de orde komen hier onder andere:
  • Generatie management & flexibiliteit arbeidsvoorwaarden
  • Drijfveren, waarden en ambities
  • Uitdaging en persoonlijke ontwikkeling
  • Authenticiteit & passie
  1. SWOT binden en boeien van jouw organisatie. Na een korte uitleg worden de deelnemers de pauze ingestuurd (bij voorkeur in de intervisiegroepen) met de opdracht om een SWOT-analyse te maken voor jouw organisatie met als onderwerp binden en boeien. Hierbij wordt de eerder aangereikte theorie en waar het kan de inzichten uit het pas afgeronde medewerkers onderzoek meegenomen. Bij terugkomst worden de uitkomsten verwerkt en plenair besproken. Welke conclusies kunnen worden getrokken? Mede aan de hand van de uitkomsten van de SWOT en de theorie wordt besproken wat het jouw organisatie/ MT kan of moet doen om te zorgen voor duurzaam binden en boeien van medewerkers. Waar is op welke termijn actie voor nodig? Welke ondersteuning heb je daar als MT lid voor nodig? Wat moet er veranderen? Kunnen daarover afspraken worden gemaakt?
  2. Binden en boeien in de gesprekscyclus. Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek gaan de deelnemers in subgroepen van 3 personen korte, en persoonlijke gesprekken oefenen waarbij de focus vanzelfsprekend op binden en boeien en de verschillende deelaspecten daarvan ligt. De trainer geeft hierbij enkele onderwerpen aan waar in het gesprek aandacht aan dient te worden besteed.

Benieuwd hoe we binden en boeien in jouw organisatie kunnen introduceren? Wij zijn gek op sparren!


Ik ben geboeid!


Auteur

Van Oorsprong

Archief van de auteurLees verder

Volgend bericht

Zaalvolverhaal


Thumbnail
Vorig bericht

HET JUISTE WOORD


Thumbnail