Zaalvolverhaal

Geschreven door op 12 november 2018

Het leven zit vol verhalen

Kleine verhalen, grote verhalen. Verhalen uit het persoonlijk leven. En verhalen die zich afspelen op het werk. Iedereen draagt ze met zich mee. Terugspeeltheater is een vorm van improvisatietheater die verhalen van mensen zichtbaar, hoorbaar, voelbaar en bespreekbaar maakt. Het is een fantastisch middel om mensen te binden en te verbinden. Om mensen in gesprek en in beweging te brengen. Door de verhalen te beluisteren, en de essentie van het verhaal ‘terug te spelen’ aan de verteller en het publiek. Soms met een twist, met humor en altijd met waardigheid en respect, verbeeldt dit spel de onuitgesproken verhalen die bij mensen en organisaties leven. We zijn heel blij dat ZAALVOLVERHAAL op het Van Oorsprong platform is geland en nu beschikbaar is de ontwikkeling van mensen en organisaties.

Voor wie is terugspeeltheater?

Terugspeeltheater is een middel voor kleine en grote organisaties, voor families, overheid, en particulieren die op zoek zijn naar:

  • Een manier om mensen de mogelijkheid te geven om zich te laten uitspreken
  • Een interactieve, energie gevende start of sluiting van een conferentie
  • Een mooie en inhoudelijke invulling van een viering, jubileum, afscheid
  • Een speelse onderbreking van een congres met sprekers
  • Een theatrale interventie bij organisatieverandering
  • Een waardevolle aanvulling op een familiefeest
  • Een overdrachtelijke thermometer om de temperatuur van de organisatie te meten

Stel je eens voor

Iemand uit het publiek wordt gevraagd een verhaal te vertellen, een eigen ervaring te delen, ingegeven door het thema van de bijeenkomst. Het verhaal wordt verteld, gehoord, en direct ‘teruggespeeld’ door de acteurs met muzikale begeleiding. Het eerste verhaal roept het volgende op. Ook dit wordt gehoord, gespeeld, gezien en roept weer nieuwe verhalen op. We gebruiken uiteenlopende vormen om verhalen terug te spelen. Wat individueel was wordt collectief. Het thema van de bijeenkomst ontvouwt zich in een gezamenlijke ervaring.

Laagdrempelig

Dat Terugspeeltheater wereldwijd zo succesvol is, komt deels door de laagdrempeligheid. Er zijn geen grote theaters of dure decors nodig.

Het enige wat je voor ZAALVOLVERHAAL nodig hebt is:

  • Een zaal vol mensen: collega’s, medewerkers, familie, klanten of vrienden die bereid zijn hun verhaal te vertellen.
  • Een ‘conductor’ (spelleider – interviewer), een aantal acteurs, muziek

 

Terugspeeltheater geeft energie, het is laagdrempelig, onthullend, humoristisch en ontroerend. Het geeft een impuls tot ontwikkeling van organisaties en mensen. Alle scenes ontstaan ter plekke. De spelleider (conductor) nodigt het publiek uit persoonlijke ervaringen te vertellen. De acteurs en muzikant(en) brengen het direct in beeld en gebruiken daarbij uiteenlopende spelvormen. Waar binnen een organisatie een vraag ligt op het gebied van vernieuwing, opleiding of teamontwikkeling is terugspeeltheater een krachtige manier om hier vorm aan te geven. Als impuls, als onderdeel van een langer durend traject, als afsluiting of ‘gewoon’ om te delen.

Wat het oplevert

Terugspeeltheater verbindt. Samen kijken naar teruggespeelde verhalen geeft (h)erkenning, begrip en onderlinge openheid. Vertellers zien hun eigen gedrag en dat van anderen vanuit een nieuw perspectief. Terugspeeltheater maakt zichtbaar en bespreekbaar wat mensen bezighoudt. Abstracte thema’s worden concreet, gevoelige onderwerpen bespreekbaar.

Wij gaan graag in overleg om ZAALVOLVERHAAL voor jou of je organisatie mogelijk te maken!


Ik wil brainstormen!

Lees verder

Volgend bericht

Zaalvolverhaal


Thumbnail
Vorig bericht

HET JUISTE WOORD


Thumbnail