Levenskunst; oude wijsheid in een nieuw jasje

Levenskunst als filosofie van leven is geen hype, niet zweverig, geen bedenksel van deze tijd. Het is een eeuwenoud filosofisch concept en stamt uit de tijd van Socrates, vijf eeuwen voor Christus. Het biedt tegenwicht aan de hedendaagse illusie van ‘maakbaarheid’ en van ‘gelukkig moeten zijn’. Levenskunst is wat ons betreft een praktische filosofie die handvatten geeft voor denken, voelen en doen. De meeste antwoorden heb je zelf in gewoon in huis, vaak op onbewust niveau. Je kunt stappen vooruit maken wanneer je datgene wat je impliciet al weet, expliciet en bewust kunt maken. Inzicht ís ontwikkeling zei de Boeddha al. Van Oorsprong gelooft dat mensen en onze wereld gebaat zijn bij ontwikkeling van onze emotionele intelligentie en loopt daarom graag een eindje met je op.  

Missie

Onze ambitie is simpelweg om kwaliteit van leven, werken, samenwerken en samenleven te versterken door ontwikkeling te faciliteren. 

We hangen niet aan een specifieke geloofsovertuiging of spirituele praktijk, maar zijn eclecten.  

Van Oorsprong is een werkplaats voor denkers en doeners die werken, samenwerken, leven en samenleven bewust en vooral ook praktisch ter hand willen nemen. We bieden daarvoor een optimistisch platform voor creativiteit, bezinning en inspiratie met gevarieerde leer- en werkvormen. Kunst, cultuur, psychologie en filosofie zijn onze inspiratiebronnen voor creatieve werkvormen.
 

Vallen, opstaan en balans vinden

‘De filosofie van de levenskunst’ daagt je uit om in eerste instantie een goede relatie aan te gaan met jezelf. Dat kan als je bewúst leeft en een eigen levenshouding kunt kiezen. Hoe de wind in je leven staat, daar heb je geen invloed op, maar hoe je de zeilen zet, dat bepaal je zelf. De zee in een leven is soms woest, onstuimig. Het is niet vanzelfsprekend dat je altijd precies weet hoe je koers wilt zetten hoe je verder wilt, welke keuzes het best passen, hoe je zult omgaan met de tegenslag en onzekerheid die je er gratis bij kreeg. ‘Hóe wil ik leven, samenleven, samenleven, koers zetten en houden; zijn vragen die we ons allemaal wel eens stellen.  

Be your own chairman

Bij de oude Grieken en Romeinen heette levenskunst zelfzorg. Hierbij was het leidende motief de opdracht `wees geen slaaf! `. Niet van anderen niet van omstandigheden, niet van gewoontes, middelen, etc. Als je geen slaaf meer bent, dan wil je wat je doet. De levenskunst nodigt je uit om jezelf de vraag stellen wanneer je iets doet: “wil ik dit?”. Er is namelijk een “doen wat ik wil”, maar ook een “willen wat ik doe”.  

Heel leuk allemaal, maar, hoe doe je dat dan?  Door de volle verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. Door zelfanalyse. ‘Ken u zelve’, is één van de oudste orders uit de filosofie. Om een ander goed te kunnen verstaan, moet je jezelf heel goed kennen. Maar naast reflectie en zelfevaluatie is levenskunst ook training. Leren luisteren en praten èn leren om naar binnen te keren, een stapje terug te doen en ruimte te maken om jezelf tegen te kunnen komen. 

We ondersteunen en faciliteren mensen en organisaties bij het stellen van vragen en het vinden van antwoorden in de zes dimensies van zelfzorg;

Zelfkennis & zelfbeeld

Wie ben ik?
Zelfkennis & zelfbeeld is een cruciaal onderdeel van levenskunst. Weten en aanvaarden wie je zelf bent, waar je vandaan komt, waar je heen wilt en hoe je in elkaar zit. Levenskunst is omgang met jezelf door zelfreflectie en zelfbegrip.  

Emotie & energie

Wat drijft mij?
Emotie & energie gaat over wat mensen in beweging kan zetten. Waar wordt iemand enthousiast van? Wat raakt? Welke signalen geeft je lichaam? Wat drijft jou? Waar verlang je naar? Het is een avontuur om met verwondering naar je zelf te kijken. 

Daadkracht & zelfsturing

Waar ben ik toe in staat?
Daadkracht & zelfsturing is nodig om wensen waar te maken. Welke technieken kun je gebruiken? Hoe verander je een gewoonte die je in de weg zit? Wat kun je doen? Hoe krijg je vertrouwen? Waar ben jij toe in staat? 

Waarden & zingeving

Wat vind ik waardevol? Waar geloof ik in?
Waarden & zingeving heb je nodig om te weten wat voor jou echt belangrijk is. Wat zijn jouw idealen? Wat is hoofdzaak en bijzaak, wat is echt belangrijk? Wat is voor jou betekenisvol en wat niet? Wat is schoonheid? 

Mens & maatschappij

Hoe leef ik samen?
Mens & maatschappij gaat over samenleven. Levenskunst is ook de omgang met de ander. Hoe zie jij de wereld? Wat vragen anderen aan jou? Hoe beleef jij de wereld en hoe beleeft de wereld jou? Hoe leef jij samen? 

Tijd & vergankelijkheid

Wat betekent doodgaan voor mijn leven?
Tijd & vergankelijkheid staat stil bij tijdsbesef en de zin van sterfelijkheid. Tijd is schaars en gaat voorbij. Hoe ga jij daar mee om? Doe je wat je wilt in jouw tijd van leven? Herken je de momenten die ertoe doen? Wat is rust? Hoe leef jij met de dood? 

Levenskunst & spiritualiteit 

Het woord spiritualiteit wordt wel eens geassocieerd met vaagheid, zweverigheid. Voor ons is spiritualiteit doodgewoon: Met hart, hoofd en lijf (dus ook zintuigelijk!) in verbinding zijn met jezelf en alles om je heen. De kreet: “hart in de hemel poten in de klei” wordt bij ons graag gebezigd en staat feitelijk voor praktische spiritualiteit: vanuit verbinding verantwoordelijkheid nemen voor, en bewust handelen in het hier en nu.      

Voor organisaties betekent spiritualiteit net als voor individuen dat ze zich afvragen wie ze echt zijn, wat hun drijfveer is en hun redenen van bestaan. Geen organisatie is hetzelfde. Net als een mens heeft iedere organisatie een eigen bestemming, een hart en een ziel. Naar ons idee heb je er als bedrijf dan ook baat bij wanneer je hier actief mee bezig gaat.  

“Als je wilt weten wat de bestemming van een bedrijf is, vraag je je niet zozeer af wat er behaald en gehaald moet worden, maar gaat het om de vraag welke waarde er voort te brengen is, en voor wie. Dit vraagt om nauwkeurig onderzoek en afweging van belangen van klanten, medewerkers, leveranciers, samenleving, en eventuele geldschieters. Als je dit zorgvuldig doet, vind je de bestemming van de organisatie en weet je welke functie de organisatie voor haar omgeving vervult “. (Wessel Ganzevoort) 

De meerwaarde van levenskunst in organisaties is herkenbaar aan de sfeer binnen het bedrijf en het imago ervan. Werkelijke aandacht schept een ondernemingscultuur waar mensen zich thuis kunnen voelen en met plezier kunnen werken. Creativiteit en initiatief van werknemers bieden groeikansen voor de onderneming en zijn instrumenten tot succes. Meer aandacht voor levenskunst kan ziekteverzuim voorkomen en wel doen dalen. Er ontstaat ruimte voor een plezieriger samenwerking met minder conflicten, waardoor een organisatie meer succes kan hebben. 

Visie

Van Oorsprong houdt van en vertrouwt op de ontmoeting, op de kracht van de verbinding en op respect voor verschillen. Onder respect verstaan we: met elkaar omgaan in dialoog en leren van ‘anders zijn’. Vier de verschillen! We spreken en leven met elkaar vanuit de eigen opvatting en waarderen het dat de ander dat ook doet. We confronteren liefdevol. We toetsen onze eigen opvattingen, stellen deze bij en proberen ons in de ander te verplaatsen. Voor ons is de ultieme kick dat we werken aan gezamenlijke ontwikkeling en vergezichten: hoe kunnen we onze bijdrage leveren in verder (samen)leven in harmonie met elkaar en de wereld? 

Vanuit deze gedachte hanteert de werkplaats de volgende definitie van levenskunst: ‘Levenskunst is het bewust werken aan, en het beleven van een goede relatie met jezelf, je leven en de wereld om je heen.’ 

Wil je sparren? Heb je een vraag of voel je je geïnspireerd om iets met ons op het platform te ondernemen? Wat ons betreft begint alles met een zot idee, dus voel je welkom!  


Contact