Samen werken

Als organisatie werk je graag verbonden en wil je laten zien dat er, naast een kwalitatief goede output, wérkelijk aandacht is voor het werkplezier en de motivatie van je medewerkers. Wij werken graag mee aan het binden & boeien van je collega’s, aan werkplezier en de verdere ontwikkeling. Onze jarenlange ervaring in de toeleiding en [...]

Lezen

Door bezuinigingen en reorganisaties veranderen in een hoog tempo veel organisaties. Met als gevolg dat veel medewerkers die moeite hebben met deze snelle veranderingen last krijgen van frustraties, spanningen en stress. Aanpassen aan nieuwe situaties kost veel energie. Het directe gevolg daarvan is dat verzuim door stress gerelateerde klachten de laatste jaren enorm is toegenomen. [...]

Lezen

Organisatiedoelstellingen omzetten in concrete resultaten, dat is de uitdaging van een team. Ook al zijn de persoonlijke kwaliteiten van teamleden nog zo goed, dat betekent niet altijd dat de gezamenlijke resultaten van de grond komen. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen leidt tot betere samenwerking. Goede communicatie, een taakverdeling op basis van kwaliteiten en ambities [...]

Lezen